Quản lý vận hành

Giúp doanh nghiệp vận hành kinh doanh hiệu quả trên Zalo.

Quản lý thiết lập

 • Quản lý các thông tin hiển thị với khách hàng.
 • Thiết lập cài đặt các tính năng trên OA.

Quản lý admin

 • Phân quyền quản lý OA với nhiều vai trò.
 • Chỉ định xử lý hội thoại.

Quản lý thông tin người dùng

 • Lưu trữ thông tin khách hàng.
 • Tự động cập nhật khi có thay đổi.
 • Hỗ trợ nhập và tùy chỉnh theo nhu cầu.

Quản lý lượng sử dụng tính năng

 • Số lượng tính năng đã dùng (phân bổ theo miễn phí/tính phí).
 • Kiểm tra hạn mức từng loại tính năng.

Quản lý liên kết

 • Quản lý ví.
 • Quản lý các ứng dụng mở rộng.

Tạo Zalo Official Account và kết nối với
người dùng Zalo ngay!