Quản lý nhóm

Quản lý nhóm (GMF) là tính năng giúp Zalo OA của doanh nghiệp tương tác với một nhóm người dùng cá nhân.

Mô hình tương tác nhóm phục vụ các mục đích đặc biệt

Khẳng định tính chính thống

  • Nhóm chat do doanh nghiệp sở hữu & quản lý, thể hiện tính chính thống.
  • Thông tin gửi ra từ tài khoản OA, tăng nhận diện thương hiệu.

Bảo vệ thông tin

  • Thông tin lưu tại OA và tại hệ thống doanh nghiệp.
  • Không thất thoát thông tin khi thay đổi nhân viên quản lý khách hàng.
  • Nhóm chat chỉ gồm OA và khách hàng, giúp bảo mật các thông tin quan trọng.

Tạo Zalo Official Account và kết nối với
người dùng Zalo ngay!