Nhắn tin

Nhắn tin là tính năng tương tác hai chiều giữa Zalo OA của doanh nghiệp và người dùng Zalo*.
* Thông qua định danh User ID (UID) - tức định danh giữa 01 người dùng với 01 OA xác định

Ứng dụng linh hoạt cho các mục đích tương tác

Đa dạng loại tin, hình thức và công cụ

  • Ứng dụng trong nhiều mục đích tương tác với 03 loại tin: Tư vấn, Giao dịch, Truyền thông.
  • Đa dạng hình thức: văn bản, hình ảnh/GIF/video, tập tin, đường dẫn, nút CTA, sticker,...
  • Đa dạng công cụ gửi tin: thông qua OA Manager (bản web và bản Mini App), thông qua OA OpenAPI hoặc thông qua các phần mềm của bên thứ ba đã tích hợp với hệ thống Zalo OA.

Ưu điểm nổi bật của các loại tin

  • Dễ dàng xin thông tin khách hàng với tin Tư vấn (lead form) và tự động cập nhật tại trình quản lý.
  • Tiếp cận 100% khách hàng quan tâm hoàn toàn miễn phí qua tin Truyền thông.
  • Dễ dàng tùy chỉnh các thành phần của tin Giao dịch (hình ảnh, màu sắc, nội dung tham số, nút CTA,...).

Tạo Zalo Official Account và kết nối với
người dùng Zalo ngay!