Gọi thoại

  • MiniCC: Thiết lập đơn giản, không cần cài thêm phần mềm, nhận cuộc gọi ngay trên Zalo của Agent.
  • ZCC: Thiết lập qua API, chủ động trong việc quản lý luồng gọi,...

Đa dạng điểm chạm, tương tác dễ dàng

  • Khách hàng có thể gọi ngay trên cửa sổ Chat với OA Doanh nghiệp hoặc trên chính trang Thông tin của Doanh nghiệp.
  • Doanh nghiệp có thể gọi cho khách hàng ngay khi đang Chat trên Trình quản lý OA hoặc trên MiniApp "OA Manager".

Thiết lập cuộc gọi dễ dàng, đáp ứng nhu cầu của Doanh nghiệp

  • Tùy chỉnh thời gian thực hiện và nhận cuộc gọi trong ngày.
  • Thiết lập trả lời tự động khi ngoài giờ làm việc hoặc khi bận.
  • Quản lý danh sách Chăm sóc viên được phép thực hiện và nhận cuộc gọi từ khách hàng.

Quản lý toàn bộ dữ liệu từ thời lượng đến lịch sử cuộc gọi

  • Thống kê chi tiết đến từng Chăm sóc viên
  • Lưu trữ lịch sử cuộc gọi

Đồng hành cùng Zalo Official Account để xây dựng doanh nghiệp trên Zalo ngay hôm nay!

Đăng ký và trải nghiệm miễn phí.
Tạo Official Account ngay