Trang chủBlog

Gửi tin nhắn Broadcast hiệu quả

Bước 1:

Vào Broadcast > Sọan broadcast > Bài viết > Click chọn bài viết cần gửi tin nhắn broadcast.

Với mỗi tin nhắn Broadcast, Official Account được chọn tối đa 5 bài viết và tối thiểu 1 bài viết.

Bước 2:

Chọn đối tượng gửi tin nhắn (targeting theo độ tuổi, giới tính, địa điểm, platform…)

Admin OA có thể gửi cho tất cả người quan tâm OA và không cần chọn đối tượng gửi.

Cài đặt thời gian để gửi tin nhắn (thời gian đặt lịch tối đa 01 tháng)

Thời gian gửi phải cách thời gian đặt lịch gửi tối thiểu 30 phút.

Ví dụ: OA gửi tin lúc 11:30 thì thời gian đặt lịch tối thiểu là 12:00

 

Bước 3:

Gửi tin nhắn

Admin có thể chọn gửi ngay hoặc xem trước tin.

Cách cài đặt cấu hình "xem trước"

Vào phần quản lý trên thanh menu ngang >> Chọn thông tin tài khoản >> Thiết lập số điện thoại xem trước (tối đa được thiết lập 10 số điện thoại xem trước tin nhắn)

Lịch sử: Báo cáo số liệu tin nhắn trong 24h, thống kê theo các thông tin sau:

Đã gửi: Tổng số người dùng quan tâm OA (Followers) hoặc số người quan tâm tương ứng với nhóm đối tượng gửi (target)

Đã nhận: Số người dùng nhận tin nhắn (Người dùng có kết nối mạng internet: wifi, 3g..tại thời điểm gửi tin)

Trạng thái: Thể hiện tình trạng tin đã gửi thành công hay thất bại hoặc hết hạn mức gửi tin.

Nháp: Lưu những tin nhắn broadcast mà Admin đã lưu chưa gửi.

Đặt lịch gửi: Thống kê các tin đã cài đặt lich gửi, Admin có thể vào “chỉnh sửa” hoặc “xóa” tin nhắn

Giao diện hiển thị tin nhắn broadcast trên Mobile:

 

Tạo Official Account